Wakacje to bardzo dobry czas na remonty i przebudowy naszych mieszkań. Po pierwsze dlatego, że jest ciepło, wszystko lepiej schnie a meble w ostateczności można nawet wystawić na balkon czy przed dom. Po drugie, można wysłać dzieci na kolonie czy do dziadków, by z jednej strony nie zepsuć im wakacji, a z drugiej ułatwić sobie całą operację. I zamiast pilnować dzieci, pilnować tylko ekipy…

Adaptacja poddasza jest ciekawą alternatywą dla zwykłego mieszkania. Wykup strychu jest bowiem całkiem tani, dzięki czemu można sobie pozwolić na powierzchnię większą, niż ta, na którą byłoby stać nabywcę w przypadku mieszkania. Tak stworzone mieszkanie daje też wiele możliwości aranżacyjnych i ma tą niewątpliwą zaletę, że nie zamieszkają nad nim hałaśliwi sąsiedzi. Jednak aby zaadaptować strych należy wykazać się sporą cierpliwością i wytrwałością.

Wniosek o kredyt hipoteczny rozpatrzony pozytywnie, mieszkanie już dawno upatrzone, wystarczy tylko podpisać umowę. Przyszły kredytobiorca nie powinien jednak cieszyć się zbyt wcześnie. W dążeniu do podpisania umowy kredytowej może przeszkodzić jeszcze kilka kwestii. Warto wiedzieć wcześniej, czego się spodziewać, aby nie zaprzepaścić drogi, jaką się już pokonało.

Możliwość swobodnego formułowania testamentu niesie ze sobą niebezpieczeństwo, iż spadkodawca w taki sposób rozdysponuje majątkiem, że pozbawi członków najbliższej rodziny jakichkolwiek korzyści za spadku. Testator, czyli osoba sporządzająca testament, ma bowiem prawo ukształtować go w taki sposób, że rozporządzi majątkiem na rzecz dowolnie wskazanych osób, nawet zupełnie obcych.

Kredyt walutowy jest jedną z form bardzo popularnego ostatnio wśród wielu ludzi, szczególnie młodych, kredytu hipotecznego, którego istota w ogólności polega na tym, iż wartość kredytu w momencie podpisania umowy z bankiem przeliczana jest na walutę obcą według bieżącego kursu. Spłaty zaś dokonywane są w walucie krajowej po odpowiednim przeliczeniu. Z reguły ich oprocentowanie jest niższe niż kredytów złotowych, jednak w tym przypadku trzeba się liczyć z dodatkowym ryzykiem, jakim jest ryzyko kursowe (a zatem gdy wzrasta kurs waluty rośnie również rata kredytu przeliczona na złotówki).

Rekomendacja T zwiększając bezpieczeństwo banków, przyniesie ograniczenie dostępu do kredytów, szczególnie walutowych, zbiurokratyzuje procedury w bankach i zablokuje możliwość uzyskania pożyczki osobom już zadłużonym.